top of page

.הרשת

רשת קהילות בני מקום מהווה בית מקצועי ורעיוני לביסוס והצמחה של תנועת הקהילות המקומיות. הרשת היא מקום של חיבורים, של א.נשים, רעיונות ויוזמות. הרשת מעניקה ידע וכלים, תשתית ארגונית ופלטפורמה מצמיחה לצעירים המקומיים ליצירת שינוי בר-קיימא באיכות החיים והרווחה בשכונות וביישובים.

מענק למימוש מטרות הקהילה 

מידי שנה מתפרסם קול הקורא למרכזי צעירים ולקהילות להצטרף לתנועת קהילות המקומיות.

קול קורא לשנת 2021

טופס הגשה קול קורא 2021

קהילת תל אביב התנדבות.jpg

בני המקום במרכז!

הרשת פועלת לקידום המנהיגות הקהילתית המקומית בקרב בני המקום, מרכזי הצעירים, הרשויות המקומיות ומובילי מדיניות וקבלת ההחלטות במטרה לשים את הנושא במרכז סדר היום החברתי בישראל.

הסיפור המקומי.jpg

ליווי מקצועי והכשרות

קהילות הרשת נהנות מליווי פרטני ע"י צוות מלווי קהילות בעלי נסיון רב. בנוסף מתקיימים מפגשי הכשרה למובילי הקהילות ורכזי המעורבות החברתית בהתאם לתכנית שנתית ולצרכים העולים מהמשתתפים.

תמונת פורום צעירים עושים שכונה תל אביב 1

המדריך לבינוי קהילה

חוברת מודל שיטת ההפעלה

המצורפת מרכזת ידע רב וכלים להצמחת קהילה. החוברת מיועדת למעוניינים לפתח קהילה, לרוצים להכיר את המיזם, ולכל אדם שעשייה חברתית-מקומית מעניינת אותו.

תל אביב 3.jpeg
כלים להצמחת קהילה

גיוס משאבים קהילתי

הרשת מסייעת לקהילות בגיוס משאבים וזאת בעזרת הכשרות מקצועיות וליווי קהילתי. הרשת מנגישה לקהילות קולות קוראים ומסייעת בהגשתם.

יוסי לוחץ יד.jpg

אירועים וסמינרים רשתיים

האירוע השנתי אליו מגיעים חברים וחברות מכלל הקהילות ומרכזי הצעירים הלוקחים חלק במיזם הינו אירוע שיא בשנה, מפגש בו המכנה המשותף הוא אהבת הקהילה, העשייה והמעורבות החברתית 

האירוע השנתי.jpg

למידת עמיתים ושיתופי פעולה 

קיום מפגשים בין מובילי הקהילות והטמעת פלטפורמות המסייעות ללמידה הדדית, החלפת רעיונות ושיתופי פעולה.

ירושלים לוד אשקלון.jpg

חיבור לרשות המקומית

שיתוף הפעולה בין הקהילה למרכז הצעירים המקומי מעניק לה חיבור לרשות המקומית ולמעגלי השפעה רחבים ומסייע לקהילה בקידום מטרותיה.

חן קראוס ושר הבטחון.jpg
bottom of page