top of page
לוד ותל אביב.jpg

קול קורא 2023

הזמנה לקהילות חדשות.

רשת קהילות בני מקום פועלת מזה שמונה שנים להצמחה של קהילות צעירים וצעירות בני מקום.

אנו מאמינים בבני ובנות המקום כמובילים טבעיים ביישוביהם ובשילוב של חיי קהילה ועשייה.

הרשת מהווה בית עבור הקהילות ופועלת עימן בשותפות.

כיום חברות ברשת 12 קהילות ברחבי הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל ומכל גווני החברה. הקהילות פועלות במגוון תחומים: תרבות ופנאי, רווחה, חינוך, קידום מדיניות ועוד.

אנו מבקשים לצרף קהילות חדשות כחברות ברשת.

החברות מעניקה:

 • מענק כספי שנתי.

 • סיוע בייזום והוצאה לפועל של פרויקטים.

 •  פיתוח וגיוס משאבים.

 • ליווי והכשרות מקצועיות.

 • למידת עמיתים ושיתופי פעולה.

 • חיזוק הקשר עם מרכז הצעירים והרשות המקומית.

אם אתם:

 • התארגנות קהילתית של צעירים/ות בגילאי 40-18 המונה לכל הפחות 10 חברים.ות.

 • מקיימים חיי קהילה ועשייה חברתית- הקהילה פועלת במגוון נושאים לטובת קידום מטרות חברתיות.

 • בני מקום- מרבית חברי.ות הקבוצה הינם צעירים שנולדו או גרים ביישוב לפחות עשר שנים.

 • חיים ופועלים באחת מערי הפריפריה החברתית או הגאוגרפית.

 • פעילות הקהילה אינה כחלק מקבלת מלגת לימודים או אחרת.

 

עונים על הקריטריונים? נשמח להכיר אתכם ואולי תצמח מפה שותפות.

מלאו את טופס ההיכרות המצורף וניצור עמכם קשר.

bottom of page