top of page

.קצת עלינו

רשת קהילות בני מקום פועלת להצמחה של קהילות משימתיות של צעירים וצעירות בני המקום. בקהילות בני המקום בא לידי ביטוי קולם של המקומיים.

 

החיבור של חברי הקהילה והעשייה הקהילתית צומחים מתוך הקשר המיוחד והעמוק שלהם לישוב בו גדלו ובו הם בונים את עתידם. המיזם הוקם בשנת 2015 ביוזמת קרן גנדיר, פדרציית וושינגטון קרן שחף וג'וינט ישראל מתוך האמונה בבני המקום כמובילים הטבעיים ביישוביהם ובהתפתחות החיים הקהילתיים כמפתח לשינוי חברתי יציב וארוך טווח.

 

כיום פועלות 14 קהילות בכל רחבי הארץ, בהן לוקחים חלק חברים וחברות מכל גווני החברה הישראלית- יהודים וערבים, צעירים ומשפחות, דתיים וחילונים, המכנה המשותף לכולם הוא הרצון לחזק את חיי הקהילה ולשפר את איכות החיים ביישובם. הרשת מהווה עבור הקהילות בית, מקצועי ורעיוני וביחד אנו יוצרים סיפור מקומי.

תמונה יפה רנסנס.jpg
קהילת תל אביב קפה הודיה.jpg

השינוי מתחיל מבפנים.

14 קהילות ברחבי הארץ, מרמת נגב ועד כרמיאל, עם כ-450 חברים וחברות משפיעות היום על מעגלים רחבים. מידי שנה למעלה מ- 10,000 תושבים לוקחים חלק בעשרות פרוייקטים ואירועים בתחומים מגוונים: תרבות ופנאי, אומנות מקומית, חינוך, תשתיות, רווחה ועוד.

פעילות הקהילות מחזקת את פיתוח המנהיגות המקומית, מגבירה את הסולידריות בין התושבים, מהווה דוגמא למעורבות חברתית עבור רבים ותורמת במידה רבה ליצירת מענים מותאמים לצרכי התושבים, מה שמוביל לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים ולהגירה חיובית בקרב רבים הבוחרים להישאר ולמשוך תושבים חדשים.

בחזון שלנו תנועת הקהילות המקומיות מתפתחת לעשרות קהילות הפועלות בכל רחבי הארץ ומהוות גורם מוביל ומשפיע, כל קהילה במקומה וביחד על המציאות החברתית במדינה כולה.

.השותפים

קרן גנדיר: קרן משפחתית שהוקמה על ידי יהודית יובל רקנאטי ובני משפחתה

במטרה לקדם צעירות וצעירים לקראת השתלבותם בחברה כאזרחים תורמים ומועילים בכל תחומי החיים.

קרן שח"ף: שותפות פילנתרופית הפועלת במטרה לקדם פיתוח וביסוס קהילות משימתיות, המובילות לשיפור באיכות החיים וחיזוק החוסן הקהילתי.

קרן משפחת גימפריץ: קרן משפחתית הפועלת לקדם את מדינת ישראל כמדינה יהודית המחוייבת לפלורליזם דתי, ערכי הדמוקרטיה וכיבוד זכויות כלל תושביה.

פדרציית וושינגטון: 

חזון הפדרציה הוא חיזוק קהילה יהודית פתוחה, מחוברת ותוססת, הדואגת זו לזו, מטפחת למידה, חובקת את העם היהודי ואת ישראל, ופועלת ככוח לטובת העולם

מרכזי הצעירים: תכנית אסטרטגית מערכתית המבקשת לשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצורכי צעירים בישוביהם. 

אשקלון.jpg
bottom of page