top of page
1

"הרגשנו שאין מספיק תרבות בעיר.

היו לי מחשבות לעזוב את העיר ולעבור לתל אביב,

ואז התחיל הרעיון - למה לא נעשה את זה כאן?

אנחנו נרים את הכפפה ואנחנו נעשה את זה!

יוצרים סיפור מקומי.

קהילות בני מקום במרכזי הצעירים הן קהילות ייחודיות בפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל המקיימות חיי קהילה משימתיים בהן החיבור והעשייה צומחים מתוך הקשר המיוחד של בני המקום לישוב בו גדלו. בשנת 2015 חברו קרן גנדיר, פדרציית וושינגטון, קרן שח"ף וג'וינט ישראל במטרה לסייע לקהילות המקומיות לצמוח. 12 קהילות הצעירים הפועלות ברחבי הארץ, מאות חבריהן ואלפי תושבים הנהנים מהפעילות יוצרים ביחד סיפור מקומי ייחודי.

אגנדה תמונה בים.jpg
בואו להכיר יותר.
שותפים לדרך.
הורדה.jpg
%E2%80%8F%E2%80%8F%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%
JFGWLogo-RGB-horizontal-tag.png
gandir-logo.png
שותפים לדרך

למידע ולהגשת הקול הקורא לשנת 2021

קול קורא

בשבילנו, שכונת התקווה זה לא סתם מקום שכירות זול ממזרח לאיילון.

המשפחה שלנו פה, החיים שלנו פה. אנחנו מכירים את הסיפורים השכונתיים, אנחנו מכירים את ההווי השכונתי, את הניואנסים הקטנים האלו. זה משנה הכול

צרו קשר
bottom of page